[Rozmiar: 3603 bajtów] Szkoła Podstawowa Nr 1
Im. Janusza Korczaka
Szkoła to nasz drugi dom. 

[Rozmiar: 18789 bajtów]
          Więcej

 

     20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie  na wniosek Rzecznika Praw Dziecka  podjął 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieje, że ustanowienie tego dnia, uświadomi dzieciom, iż maja swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że maja tych praw zawsze przestrzegać.
     20 listopada będziemy też świętowali 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka  Konwencja o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazwana Światową Konstytucją Praw Dziecka.
     W dzisiejszym dniu 20 listopada w naszej szkole odbywa się wiele inicjatyw podjętych przez naszych nauczycieli, które staną się okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych.
     Chcielibyśmy, aby ten dzień trwale wpisał się w szkolną tradycję. Mamy nadzieję, że mądrej dyskusji będzie towarzyszył uśmiech i zabawa, a od tego roku 20 listopada stanie się Wielkim Dziecięcym Świętem.  
 

[Rozmiar: 10840 bajtów]
 
Sprawdź [Rozmiar: 44571 bajtów]
[Rozmiar: 37629 bajtów]  

[Rozmiar: 19849 bajtów]
[Rozmiar: 25511 bajtów]    [Rozmiar: 31778 bajtów] Opis działań w Tygodniu bez przemocy
 
W dniach 29.09.2014r.  06.10.2014r. odbyła się w naszej szkole realizacja projektu Tydzień bez przemocy. Akcja ta miała na celu :
- zwiększenie wrażliwości uczniów na krzywdę innych
- wypracowanie skutecznych sposobów obrony oraz klasowych zasad i umów zapobiegających przemocy
- uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych - rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy
- upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
 
[Rozmiar: 5158 bajtów] W realizację projektu zaangażowana była cała społeczność uczniowska, nauczyciele i wychowawcy. W ramach projektu zrealizowano szereg działań propagujących ideę przeciwstawiania się przemocy.
  Tak też w klasach I III zorganizowano zajęcia wychowawcze na temat przemocy w oparciu o bajkę terapeutyczną. Ponadto klasy pierwsze wspólnie wykonywały plakaty zatytułowane Mam rękę, która nie bije, klasy drugie wykonywały plakaty pod tytułem  Moje zabawy bez przemocy;, natomiast klasy trzecie tworzyły kodeksy zasad i umów, które mogą zapobiec przemocy w ich klasie Co mogę zrobić, aby innym w mojej klasie żyło się lepiej?.
 
Wszystkie wspólne prace uczniowie wywieszali na korytarzu.[Rozmiar: 6573 bajtów]
 
W klasach IV  VI również zrealizowano zajęcia wychowawcze dotyczące zjawiska przemocy zatytułowane Jak rodzi się przemoc?. Ponadto klasy IV przygotowywały hasła klasowe i okrzyki przeciwko agresji i przemocy, a klasy V i VI inscenizacje na temat reakcji na przemoc. Tematy scenek wylosowali przedstawiciele klas podczas apelu rozpoczynającego Tydzień bez przemocy.
Finałem Tygodnia bez przemocy był Dzień bez przemocy, podczas którego to uczniowie przed całą społecznością szkolną zaprezentowali swoje plakaty, kodeksy klasowe, klasy IV wykonały przygotowane przez siebie okrzyki przeciwko przemocy, a klasy V i VI wzięły udział w przeglądzie inscenizacji dotyczących reakcji na przemoc.
[Rozmiar: 4196 bajtów] Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w działania realizowane w ramach projektu. Mamy nadzieję, że Tydzień bez przemocy będzie trwał a naszej szkole cały rok.
[Rozmiar: 16658 bajtów]

[Rozmiar: 16658 bajtów]