[Rozmiar: 3603 bajtów] Szkoła Podstawowa Nr 1
Im. Janusza Korczaka
 
Szkoła to nasz drugi dom. 

[Rozmiar: 19849 bajtów]

 
 
 
[Rozmiar: 25511 bajtów]    [Rozmiar: 31778 bajtów]
 
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli we wrześniu w projekcie edukacyjnym "Tydzień bez przemocy".
Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie uczniom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.  
Klasy 1-3 wykonywały plakaty zachęcające do poprawnego zachowywania się w szkole, odpowiedniego reagowania na przemoc. Klasy 4 tworzyły hasła dotyczące przeciwdziałania przemocy a szóste przygotowywały scenki rodzajowe dotyczące tematu projektu.
[Rozmiar: 16658 bajtów]

[Rozmiar: 37629 bajtów]  
  [Rozmiar: 16658 bajtów]