[Rozmiar: 3603 bajtów] Szkoła Podstawowa Nr 1
Im. Janusza Korczaka
Szkoła to nasz drugi dom. 

[Rozmiar: 18789 bajtów]
          Więcej

 

 
[Rozmiar: 19849 bajtów] 

Dzień języków
2015/2016

 
 
 
 


 
Uroczystość nadania sztandaru
Szkole Podstawowej Nr 1
Im. Janusza Korczaka w Żorach


[Rozmiar: 65636 bajtów]
 
 
          Sztandar szkoły składa się z płata, głowicy i drzewca. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100/100 cm i obszyta jest złotymi frędzlami.
 
     Awers sztandaru ma kolor kremowy.
W centralnej części znajduje się wizerunek Patrona szkoły – Janusza Korczaka wraz z dziećmi.

     Nad wizerunkiem patrona widnieje napis Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żorach.
Całość uwieńczona jest hasłem “Szkoła to nasz drugi dom”. Jest to przewodnie motto naszej szkoły.[Rozmiar: 65636 bajtów]


           Rewers sztandaru jest koloru czerwonego, a na jego tle znajduje się godło Polski – orzeł w złotej koronie zwrócony w prawą stronę. Dziób i szpony mają również złotą barwę.
       Biały orzeł przypomina nam wszystkim, skąd pochodzimy i gdzie tkwią nasze korzenie.
Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół godła widnieje napis: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 
     Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna toczonego o wysokości 2 m i 30 cm i zwieńczone głowicą.
Głowica sztandaru wykonana jest z metalu w kolorze złotym. Całość zakończona srebrnym Godłem Rzeczypospolitej Polskiej w złotej koronie.
 
 

[Rozmiar: 6707 bajtów]
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Im. Jnausza Korczaka Serdecznie dziękuje
 
Rodzicom i przyjaciołom szkoły,
którzy przyczynili się do organizacji naszej uroczystości.
 
Organizatorom uroczystości nadania sztandaru.
 
Pani Elżbiecie Nydze za przygotowanie akademii.
 
Pani Angelice Ryrych-Piwowar i Pani Małgorzacie Wilczek za aranżacje wystroju sali i szkoły oraz przygotowanie zaproszeń.
 
Panu Łukaszowi Garbaczowi za przygotowanie chorążych pocztu sztandarowego.
 
Pani Katarzynie Mańkowskej za przygotowanie sali i poczęstunku.
 
Pozostałym nauczycielom, którzy wnieśli wkład w przygotowanie uroczystości
[Rozmiar: 6707 bajtów]
[Rozmiar: 25511 bajtów]

[Rozmiar: 31778 bajtów]  

[Rozmiar: 16658 bajtów]

[Rozmiar: 16658 bajtów]