[Rozmiar: 3603 bajtów] Szkoła Podstawowa Nr 1
Im. Janusza Korczaka
Szkoła to nasz drugi dom. 

[Rozmiar: 18789 bajtów]
          Więcej

 

 
[Rozmiar: 18789 bajtów]
[Rozmiar: 2488 bajtów]           Więcej


 
 
[Rozmiar: 25949 bajtów]

Książka doda ci skrzydeł
- projekt czytelniczy.
Termin realizacji projektu –
od 16.03.2015r. do 13.04.2015r.


[Rozmiar: 5459 bajtów]     [Rozmiar: 5301 bajtów] Książka doda Ci skrzydeł.

                                                         !!!zobacz!!!


Cele:
Zachęcenie uczniów do zapoznania się z twórczością Janusza Korczaka.
Motywowanie do czytania książek.
Rozwijanie twórczej inwencji dzieci.
Kształcenie umiejętności pracy zespołowej.
 

Witamy Wiosnę z Babcią i Dziadkiem

Galeria

Dnia 21 marca 2015r. odbył się dzień edukacyjny pod hasłem „Witamy wiosnę z babcią i dziadkiem”.
[Rozmiar: 6341 bajtów]      Celem tego dnia było zacieśnienie więzów rodzinnych, uhonorowanie seniorów rodzin oraz powitanie wiosny.
 
[Rozmiar: 6610 bajtów] Uczniowie dużo wcześniej otrzymali za pośrednictwem wychowawców zadania do wykonania w tygodniu poprzedzającym oraz w dniu 21 marca. Tak więc przyszli przygotowani na wspólne spotkanie z gośćmi i wszyscy wzięli udział w części artystycznej przygotowanej głównie przez klasy II wraz z wychowawcami przy współudziale klasy III b i Va. Były wiersze, piosenki, zabawy z udziałem widowni oraz prezentacja wykonanych zadań przez poszczególne klasy.
[Rozmiar: 6495 bajtów] Maluchy przygotowały prezenty dla gości i plakaty. Klasy IV pożegnały zimę, natomiast V powitały wiosnę. Klasy VI wystąpiły z prezentacją propozycji spędzenia wiosennych dni z babcią i dziadkiem na świeżym powietrzu.

   W tym dniu odwiedziły nas przedszkolaki, które zwiedziły szkołę i uczestniczyły w części artystycznej. [Rozmiar: 6965 bajtów] Dzięki pomocy rodziców ze wszystkich klas zorganizowano na zakończenie poczęstunek dla wszystkich zebranych. Ten dzień możemy zaliczyć do bardzo udanych, choćby z tego względu, że gościliśmy ok. 120 dorosłych osób. Wszystkim podobała się taka forma spędzenia czasu wolnego.
 
Miejmy nadzieję, że spotkamy się w tak dużym gronie ponownie.  

 
 

[Rozmiar: 25511 bajtów]

[Rozmiar: 31778 bajtów]  

[Rozmiar: 19849 bajtów]
[Rozmiar: 16658 bajtów]

[Rozmiar: 16658 bajtów]